ข่าวกิจกรรม


อัครราชทูตให้การต้อนรับคณะผู้แทนจากโรงเรียนเสนาธิการทหารบก

15/03/2019

เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2562 นายเชิดชัย ใช้ไววิทย์ อัครราชทูต ได้บรรยายสรุปเกี่ยวกับภาพรวมความสัมพันธ์ไทย – ญี่ปุ่นและสภาพการณ์ในเขตภูมิภาคเอเชียตะวันออกให้แก่คณะผู้แทนจากโรงเรียนเสนาธิการทหารบก นำโดย พ.อ. เจษฏ์ จันทรสนาม รองผู้บัญชาการโรงเรียนเสนาธิการทหารบก

นอกจากนี้ คณะฯ ยังได้รับฟังการบรรยายสรุปเกี่ยวกับหลักสูตรกองกำลังป้องกันตนเองภาคพื้นดินของญี่ปุ่นโดย พ.อ. Junichi FUKUO หัวหน้าแผนการวางแผน การบริหาร การฝึกอบรม การประเมินผลการวิจัย และการพัฒนากองกำลังป้องกันตนเองภาคพื้นดินของญี่ปุ่น
Back to the list