ข่าวกิจกรรม


เอกอัครราชทูตฮอนดูรัสประจำประเทศไทย (Ambassador-Designate) ซึ่งมีถิ่นพำนักที่ญี่ปุ่น เข้าเยี่ยมคารวะเอกอัครราชทูตฯ

18/03/2019

เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2562 นาย Alejandro Palma Cerna เอกอัครราชทูตฮอนดูรัสประจำประเทศไทย (Ambassador-Designate) ซึ่งมีถิ่นพำนักที่ญี่ปุ่น เข้าเยี่ยมคารวะนายบรรสาน บุนนาค เอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว
Back to the list