ข่าวกิจกรรม


2012.10.15อาจารย์ชาวญี่ปุ่นได้รับรางวัล Niigata Award จากโครงการพัฒนาความเป็นอยู่ในชนบทของไทยด้วยการปลูกพืชทดแทนพืชเสพติด

18/10/2012
Back to the list