ข่าวกิจกรรม


เอกอัครราชทูตฯ เข้าร่วมงาน The 8th ASEAN-Hitachi Annual Gathering

18/03/2019

เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2562 เอกอัครราชทูตฯ พร้อมด้วยเอกอัครราชทูตประเทศ ASEAN เข้าร่วมงาน The 8th ASEAN-Hitachi Annual Gathering ที่กรุงโตเกียว โดยมีผู้บริหารของบริษัท Hitachi ให้ข้อมูลเกี่ยวกับพัฒนาการทางด้านนวัตกรรมของ Hitachi และความร่วมมือระหว่างประเทศ Asean 


เอกอัครราชทูตฯ ได้กล่าวว่า บริษัท Hitachi มีความสำคัญกับเศรษฐกิจไทยตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน โดย Hitachi ได้จัดตั้งศูนย์ Lumada Center ที่ จ. ชลบุรี ซึ่งตอบสนองนโยบาย Thailand 4.0 และหวังว่า Hitachi จะช่วยสนับสนุน "Asean Centre for Active Aging and Innovation" ระหว่างที่ไทยดำรงตำแหน่งประธาน ASEAN ด้วย
Back to the list