ข่าวกิจกรรม


2012.10.18 นักเรียนโรงเรียนมัธยมปลาย Obihiro Sanjo จังหวัดฮอกไกโดเยี่ยมสถานเอกอัครราชทูต

25/10/2012

     เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2555 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายจากโรงเรียน Obihiro Sanjo จังหวัดฮอกไกโด จำนวน 8 คน เข้าเยี่ยมสถานเอกอัครราชทูตฯ โดยนายสิงห์ทอง ลาภพิเศษพันธุ์ อุปทูต ต้อนรับคณะนักเรียนและกล่าวบรรยายถึงความสัมพันธ์ไทยและฮอกไกโด พร้อมตอบคำถามจากนักเรียน หลังจากนั้น เจ้าหน้าที่สถานเอกอัครราชทูตฯ ได้บรรยายเกี่ยวกับไทยและวัฒนธรรมไทยโดยใช้ Power Point 

     การเยี่ยมชมสถานเอกอัครราชทูตฯ ครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมทัศนศึกษาในโตเกียว โดยองค์กร The Goi Peace Foundation เป็นผู้แนะนำสถานเอกอัครราชทูตไทยให้แก่โรงเรียนดังกล่าว

Obihiro1    Obihiro1

Obihiro1   Obihiro1

Obihiro1
Back to the list