ข่าวกิจกรรม


อุปทูตให้การต้อนรับคณะหลักสูตรการบริหารการรักษาความสงบเรียบร้อยของสังคมภาครัฐร่วมเอกชน (บรอ.) รุ่นที่ 6

27/03/2019

เมื่อวันที่ 27 มี.ค. 2562 นายเชิดชาย ใช้ไววิทย์ อุปทูต ได้ให้การต้อนรับ พล.ต.ท. พรหมธร ภาคอัต หัวหน้าคณะหลักสูตรการบริหารการรักษาความสงบเรียบร้อยของสังคมภาครัฐร่วมเอกชน (บรอ.) รุ่นที่ 6 และคณะ ณ หอประชุม สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว

ในโอกาสนี้ คณะฯ ได้รับฟังการบรรยายสรุปเกี่ยวกับความสัมพันธ์ไทย – ญี่ปุ่น โดยนางสาวแคทรียา ปทุมรส อัครราชทูตที่ปรึกษา และอาชญากรรมและคดีความของคนไทยในญี่ปุ่น โดยนางสาวพิชญสินี มูลพฤกษ์ ที่ปรึกษา
Back to the list