ข่าวกิจกรรม


รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานเยือนสถานเอกอัครราชทูตฯ

27/03/2019

เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2562 นายเชิดชาย ใช้ไววิทย์ อุปทูต ได้ให้การต้อนรับพลตำรวจเอก อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวง ณ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว
ในโอกาสนี้ ทั้งสองฝ่ายได้หารือเกี่ยวกับกฎหมายเกี่ยวกับแรงงานฉบับใหม่และการส่งแรงงานไทยมาญี่ปุ่น
Back to the list