ข่าวกิจกรรม


2012.10.23 พิธีสักการะและถวายพวงมาลาเนื่องในวันปิยมหาราช

26/10/2012

          เมื่อวันที่ 23 ตุลาคม 2555 นายสิงห์ทอง ลาภพิเศษพันธุ์ อุปทูตและภริยา  นำคณะผู้แทนจากสถานเอกอัครราชทูตฯ สถานกงสุลใหญ่ ณ นครโอซากา พร้อมด้วยหัวหน้าสำนักงานไทยในญี่ปุ่น และผู้แทนกงสุลกิตติมศักดิ์ประจำเมืองนาโงยะ เข้าร่วมพิธีถวายราชสักการะวางพวงมาลาพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันปิยมหาราช ณ วัดนิตไทยจิ เมืองนาโงยะ จังหวัดไอจิ 

          วัดนิตไทยจิ หรือวัดไทยญี่ปุ่น เป็นสัญลักษณ์ของความสัมพันธ์ยาวนานและความเชื่อมโยงทางพระพุทธศาสนาระหว่างประเทศไทยและญี่ปุ่น โดยก่อตั้งขึ้นจากการที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้พระราชทานพระบรมสารีริกธาตุ และพระพุทธรูปให้กับพุทธศาสนิกชนชาวญี่ปุ่นตั้งแต่ปี พ.ศ.2443 ราชวงศ์ของไทยหลายพระองค์ได้เสด็จฯ วัดแห่งนี้ระหว่างการเสด็จฯ เยือนประเทศญี่ปุ่น และเมื่อปี พ.ศ. 2530 ในโอกาสเฉลิมฉลอง 100 ปีของการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูต ระหว่างไทย-ญี่ปุ่น วัดนิตไทยจิได้จัดสร้างพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ประดิษฐานที่บริเวณหน้าพระวิหารดังที่ปรากฏในปัจจุบัน

Nittaiji2012-1

Nittaiji2012-3     Nittaiji2012-2

Nittaiji2012-4    Nittaiji2012-5

Nittaiji2012-6

Nittaiji2012-7     Nittaiji2012-8
Back to the list