ข่าวกิจกรรม


2012.10.29 คณะนักศึกษาไทยในโครงการแลกเปลี่ยนระยะสั้น ม.เมจิ เยี่ยมสถานเอกอัครราชทูตฯ

02/11/2012

         เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2555 ศาสตราจารย์เคนอิจิ เอโต นำคณะนักศึกษาไทย จำนวน 8 คน ในโครงการแลกเปลี่ยนระยะสั้น มหาวิทยาลัยเมจิ พร้อมด้วยคณาจารย์และนักศึกษามหาวิทยาลัยเมจิที่เคยเดินทางไปศึกษาที่ประเทศไทย เข้าเยี่ยมคารวะนายสิงห์ทอง ลาภพิเศษพันธุ์ อุปทูต โดยนักศึกษาไทยที่เข้าร่วมโครงการดังกล่าวเป็นนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ และสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า เจ้าคุณทหารลาดกระบัง สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น ได้เดินทางมาศึกษาในคณะ Information and Communication มหาวิทยาลัยเมจิ เป็นเวลา 3 สัปดาห์ ตั้งแต่วันที่ 15 ตุลาคม 2555 เป็นต้นมา สำหรับโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาระหว่างมหาวิทยาลัยเมจิและมหาวิทยาลัยของไทยได้ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 2553 และในปีนี้เป็นการจัดโครงการครั้งที่ 3

DSC_0201

DSC_0180     DSC_0181

DSC_0185    DSC_0186

DSC_0188    DSC_0192
Back to the list