ข่าวกิจกรรม


อัครราชทูตที่ปรึกษาให้การต้อนรับคณะ GISTDA ผู้บริหารจังหวัดภาคตะวันออก และเยาวชนทีมชนะเลิศโครงการนักวางแผนและพัฒนาจังหวัด

28/03/2019

เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2562 เอกอัครราชทูตบรรสาน บุนนาค ได้มอบหมายให้นางสาลินี ผลประไพ อัครราชทูตที่ปรึกษา ต้อนรับคณะ GISTDA ผู้บริหารจังหวัดภาคตะวันออก และเยาวชนทีมชนะเลิศโครงการนักวางแผนและพัฒนาจังหวัด นำโดยนายกิตติพันธุ์ โรจนชีวะ ที่ปรึกษาสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ ณ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว

ในโอกาสนี้ คณะฯ ได้รับฟังการบรรยายสรุปความสัมพันธ์ ไทย – ญี่ปุ่น โดยอัครราชทูตที่ปรึกษาสาลินี และบรรยายสรุปภาพรวมเศรษฐกิจและการลงทุน โดยนางสุธาสินี โยชิอิ ที่ปรึกษา (ฝ่ายเศรษฐกิจและการลงทุน)Tags:   GISTDA

Back to the list