ข่าวกิจกรรม


เอกอัครราชทูตฯ ต้อนรับนักเรียนโรงเรียนจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัยซึ่งได้รับทุนรัฐบาลมาศึกษาระดับ KOSEN

01/04/2019

เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2562 เอกอัครราชทูตบรรสาน บุนนาค ได้ต้อนรับและให้โอวาทแก่นักเรียนโรงเรียนจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัย จำนวน 12 คน ที่ได้รับทุนรัฐบาล มาศึกษาในประเทศญี่ปุ่น ณ National Institute of Technology (KOSEN) ซึ่งถือเป็นนักเรียนรุ่นที่ 2 ที่ได้รับทุนมาศึกษาระดับ KOSEN

อนึ่ง KOSEN คือสถาบันอุดมศึกษาที่เน้นการสร้างบุคลากรด้านเทคนิดที่มีความเชี่ยวชาญเพื่อรองรับ การปฏิบัติจริง โดยประเทศไทยเป็นประเทศแรกที่ส่งนักเรียนมาเรียน KOSEN ตั้งแต่ชั้นปีที่ 1 ซึ่งถือเป็นความร่วมมือระหว่างโรงเรียนจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัยและ National Institute of TechnologyTags:   KOSEN

Back to the list