ข่าวกิจกรรม


ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน ได้เข้าพบหารือกับอัครราชทูตที่ปรึกษา

13/03/2019

เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2562 คณะจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา นำโดยนายวรกิตติ ศรีทิพากร ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน ได้เข้าพบหารือกับนางสาลินี ผลประไพ อัครราชทูตที่ปรึกษา เพื่อรับฟังบรรยายสรุปเกี่ยวกับความสัมพันธ์ไทย-ญี่ปุ่น และการส่งเสริมความร่วมมือระหว่างกันอย่างเป็นรูปธรรมในระดับท้องถิ่น
Back to the list