ข่าวกิจกรรม


2012.11.04 พิธีถวายกฐินแด่วัดป่าพุทธรังสี

08/11/2012

เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2555 นายสิงห์ทอง ลาภพิเศษพันธุ์ อุปทูต และภริยา เป็นประธานในพิธีถวายกฐินแด่วัดป่าพุทธรังสี เมืองฮัจจิโอจิ กรุงโตเกียว พร้อมด้วยข้าราชการสถานเอกอัครราชทูตฯ และผู้แทนจากสำนักงานต่างๆ ภายใต้ทีมประเทศไทย โดยประธานได้ถวายเงินบริจาคจากข้าราชการสถานเอกอัครราชทูตฯ และจากผู้มีจิตศรัทธา เพื่อร่วมสมทบจัดซื้อที่ดินขยายพื้นที่วัดและปรับปรุงซ่อมแซมเสนาสนะของพระภิกษุสงฆ์และสถานที่ปฏิบัติธรรมสำหรับประชาชนทั่วไป

   

     
Back to the list