ข่าวกิจกรรม


เอกอัครราชทูตฯ ให้การต้อนรับคณะผู้เข้าอบรมหลักสูตรเสนาธิการทหารอากาศ รุ่นที่ 63

03/04/2019

เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2562 เอกอัครราชทูตบรรสาน บุนนาค ได้ให้การต้อนรับคณะอาจารย์และนายทหารนักเรียนหลักสูตรเสนาธิการทหารอากาศ รุ่นที่ 63 โรงเรียนเสนาธิการทหารอากาศ นำโดย พล.อ. ต. วชิรศักดิ์ พูสิทธิ์ ผู้บัญชาการโรงเรียนเสนาธิการทหารอากาศ ณ หอประชุม สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว

ในโอกาสนี้ เอกอัครราชทูตฯ ได้บรรยายสรุปภาพรวมความสัมพันธ์ไทย - ญี่ปุ่น และนาวาอากาศเอก ธนศักดิ์ บุญถนอม ผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารอากาศและรักษาการผู้ช่วยทูตฝ่ายทหาร ได้บรรยายเกี่ยวกับประเด็นความร่วมมือและความมั่นคงทางการทหารให้แก่คณะได้รับฟัง
Back to the list