ข่าวกิจกรรม


2012.11.07 ผู้ว่าการการประปาส่วนภูมิภาคและผู้แทน จ.ไซตามะ เข้าเยี่ยมคารวะอุปทูต

13/11/2012

เมื่อวันที่ 7 พ.ย. 2555 นางรัตนา กิจกรรณ ผู้ว่าการการประปาส่วนภูมิภาคและคณะ พร้อมด้วยนายมิโนรุ มัตสึโมโต ผู้ช่วย ผอ. ฝ่ายกิจการทั่วไป ซึ่งรับผิดชอบด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และได้เข้าเยี่ยมคารวะอุปทูต ในโอกาสที่ได้นำเจ้าหน้าที่จากการประปาส่วนภูมิภาคจากสำนักงานใหญ่ และประจำ จ.ชลบุรี จำนวน 4 คน เข้ารับการฝึกอบรมด้านเทคนิคที่ จ.ไซตามะ ตามความตกลงระหว่างสำนักงานธุรกิจสัมพันธ์ จ.ไซตามะ กับ การประปาส่วนภูมิภาคของไทย ภายใต้โครงการความช่วยเหลือด้านเทคนิคเกี่ยวกับการจัดการน้ำใน จ.ชลบุรี ซึ่งเป็นหนึ่งในโครงการใน JICA Partnership Program 

ความตกลงดังกล่าวมีระยะเวลา 3 ปี (ตั้งแต่ เม.ย. 2555 – มี.ค. 2558) โดย จ.ไซตามะ จะส่งผู้เชี่ยวชาญ จำนวน 3 คน ไปที่ไทย ปีละ 2 ครั้ง ครั้งละ 2 สัปดาห์ และเชิญเจ้าหน้าที่ของการประปาส่วนภูมิภาค จำนวน 4 คน มาฝึกอบรมที่ จ.ไซตามะ ปีละ 1 ครั้ง ครั้งละ 2 สัปดาห์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือด้านเทคนิคต่าง ๆ ที่จำเป็นแก่ จ.ชลบุรี ในการยกระดับเทคโนโลยีด้านการบำรุงรักษาน้ำประปา โดยในปีนี้ซึ่งเป็นปีที่ 2 ของความตกลง เจ้าหน้าที่ของการประปาส่วนภูมิภาคเข้ารับการอบรมตั้งแต่วันที่ 5 – 16 พ.ย. 2555

water-saitama1   water-saitama2

water-saitama3
Back to the list