ข่าวกิจกรรม


เจ้าหญิงทาคามาโดะเสด็จเป็นประธานในงานแนะนำการจัดประกวดภาพถ่าย “Japan through Diplomats’ Eyes” ประจำปี 2562 ที่สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว

04/04/2019

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 4 เมษายน 2562 เจ้าหญิงทาคามาโดะ พระชายาในเจ้าชายทาคามาโดะ พระภาดา (ลูกพี่ลูกน้อง) ของสมเด็จพระจักรพรรดิแห่งญี่ปุ่น ได้เสด็จเยือนสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว เพื่อเป็นองค์ประธานในการเปิดงานแนะนำการจัดประกวดภาพถ่าย “Japan through Diplomats’ Eyes” ซึ่งเอกอัครราชทูตบรรสาน บุนนาค ดำรงตำแหน่งประธานคณะกรรมการจัดการประกวดภาพถ่ายฯ โดยมีเอกอัครราชทูตต่างประเทศประจำประเทศญี่ปุ่นเข้าร่วมงานกว่า ๗๐ คน

การจัดประกวดภาพถ่าย “Japan through Diplomats’ Eyes” เป็นโครงการในพระราชูปถัมภ์ของเจ้าหญิงทาคามาโดะ ซึ่งปีนี้จัดขึ้นเป็นปีที่ 22 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นเวทีในการแลกเปลี่ยนมุมมองและความประทับใจของคณะทูตานุทูตต่างประเทศที่มีต่อชาวญี่ปุ่นและประเทศญี่ปุ่น โดยภาพถ่ายที่ชนะการประกวดจะถูกนำไปจัดแสดงในทั่วทุกภูมิภาคของญี่ปุ่นให้ชาวญี่ปุ่นได้เข้าชม โดยหัวข้อการถ่ายภาพประจำปีนี้ คือ “Reflection on the Heisei Era” เพื่อเฉลิมฉลองความรุ่งเรืองของยุคเฮเซ

การจัดประกวดภาพถ่าย “Japan through Diplomats’ Eyes” เป็นกิจกรรมสำคัญที่เชื่อมโยงคณะทูตานุทูตกับชาวญี่ปุ่น และนับเป็นโอกาสที่ดีของไทยในการกระชับความสัมพันธ์กับพระราชวงศ์ญี่ปุ่น และมีบทบาทเป็นสะพานเชื่อมระหว่างคณะทูตต่างประเทศกับชาวญี่ปุ่น
Back to the list