ข่าวกิจกรรม


เอกอัครราชทูตฯ เป็นประธานในพิธีมอบเกียรติบัตรให้แก่คณะกรรมการสมาคมนักเรียนไทยในประเทศญี่ปุ่น (สนทญ.) รุ่นที่ 79

05/04/2019

เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2562 เอกอัครราชทูตบรรสาน บุนนาค ได้เป็นประธานในพิธีมอบเกียรติบัตรให้แก่คณะกรรมการสมาคมนักเรียนไทยในประเทศญี่ปุ่น (สนทญ.) รุ่นที่ 79 ซึ่งครบวาระไปเมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2562 และพร้อมกันนี้ได้ต้อนรับคณะกรรมการฯ รุ่นที่ 80 ที่ขึ้นดำรงตำแหน่งในวันที่ 1 เมษายน 2562 ที่ผ่านมา

สถานเอกอัครราชทูตฯ ได้ให้การสนับสนุน สนทญ. ในการจัดกิจกรรมต่างๆ อาทิ การประชุมสัมมนาวิชาการประจำปี กิจกรรมเพื่อส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณีไทย และกิจกรรมกีฬาสานสัมพันธ์ต่างๆ ซึ่งนอกจากจะส่งเสริมความสามัคคีระหว่างกันของนักเรียนนักศึกษาไทยในญี่ปุ่นแล้ว ยังส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างนักเรียนนักศึกษาไทยกับคนไทยที่พำนักอยู่ในประเทศญี่ปุ่น และกับแวดวงวิชาการของญี่ปุ่น

อนึ่ง สนทญ. เป็นเครือข่ายกลไกที่สำคัญในการสนับสนุนงานกงสุลของสถานเอกอัครราชทูตฯ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการดูแลคุ้มครองนักเรียนนักศึกษาไทย ทั้งในยามปกติและกรณีหากเกิดภัยพิบัติต่างๆ เพื่อให้สามารถส่งความช่วยเหลือได้อย่างทันท่วงทีTags:   สนทญ.

Back to the list