ข่าวกิจกรรม


2012.11.09 ผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของไทยเข้าเยี่ยมคารวะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงที่ดิน สาธารณูปโภค คมนาคมและท่องเที่ยวของญี่ปุ่น

15/11/2012

เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2555 นายพิทยา พุกกะมาน ผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้เข้าเยี่ยมคารวะนาย Yuichiro Hata รัฐมนตรีว่าการกระทรวงที่ดิน สาธารณูปโภค คมนาคมและท่องเที่ยว โดยมีนายสิงห์ทอง ลาภพิเศษพันธุ์ อุปทูตเข้าร่วมด้วย ในการนี้ กระทรวงที่ดิน สาธารณูปโภค คมนาคมและท่องเที่ยวได้จัดให้เยี่ยมชมเทคโนโลยีเพื่อรับมือสถานการณ์ฉุกเฉิน ณ ศูนย์บัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประจำกระทรวงที่ดิน สาธารณูปโภค คมนาคมและท่องเที่ยวด้วย

    
Back to the list