ข่าวกิจกรรม


2012.11.10 ACT Family Day 2012

19/11/2012

เมื่อวันเสาร์ที่ 10 พฤศจิกายน 2555 สถานเอกอัครราชทูตฯ ได้เป็นเจ้าภาพจัดงาน ASEAN Committee in Tokyo (ACT) Family Day ประจำปี 2555 ณ พิพิธภัณฑ์ศิลปะ Kawamura Memorial DIC จังหวัดชิบะ เพื่อกระชับความสัมพันธ์ระหว่างเจ้าหน้าที่และบุคคลในครอบครัวของสถานเอกอัครราชทูตประเทศอาเซียนในกรุงโตเกียว ทั้งนี้ ACT Family Day เป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี ในปีนี้มีผู้ร่วมงานจากประเทศอาเซียนทั้งสิบประเทศกว่า 350 คน โดยมีนายสิงห์ทอง ลาภพิเศษพันธุ์ อุปทูตเป็นผู้กล่าวเปิดงาน และได้รับเกียรติจากนายเทรุโอะ โทโยชิมะ ผู้อำนวยการกองระหว่างประเทศ แผนกนโยบายและการวางแผนงาน สำนักงานจังหวัดชิบะ และนายคาซุมิ สุมิดะ ผู้อำนวยการพิพิธภัณฑ์ศิลปะ Kawamura Memorial DIC ซึ่งได้กล่าวในพิธีเปิดเช่นกัน ในงานประกอบด้วยกิจกรรมต่างๆ มากมาย อาทิ การชมพิพิธภัณฑ์ การละเล่นต่างๆ สำหรับเด็ก และการสอนแกะสลักสบู่และร้อยมาลัย ซึ่งตลอดทั้งงาน ผู้ใหญ่และเด็กต่างร่วมกิจกรรมกันอย่างสนุกสนานครื้นเครง และยังได้ลิ้มลองอาหารหลากหลายจากประเทศอาเซียนทั้งสิบประเทศด้วย

act2012-001

act2012-001    act2012-002

act2012-002

act2012-001

act2012-001    act2012-002

act2012-001    act2012-002

act2012-001    act2012-002

act2012-002    act2012-001

act2012-002    act2012-001

act2012-002    act2012-001

act2012-002    act2012-001

act2012-002    act2012-001

act2012-002    act2012-002

act2012-001    act2012-002

act2012-001    act2012-002

act2012-001    act2012-002

act2012-001    act2012-002

act2012-001    act2012-002

act2012-001

Back to the list