ข่าวกิจกรรม


ผู้แทนสภาการแลกเปลี่ยนมิตรภาพระหว่างประเทศแห่งญี่ปุ่น (FEC) เข้าเยี่ยมคารวะเอกอัครราชทูตฯ

12/04/2019

เมื่อวันที่ 12 เมษายน 2562  ผู้แทนสภาการแลกเปลี่ยนมิตรภาพระหว่างประเทศแห่งญี่ปุ่น ( International Friendship Exchange Council of Japan: FEC) นำโดยนาย Norio Yamaguchi ประธานคณะกรรมการวัฒนธรรมและเศรษฐกิจญี่ปุ่น และนาย Hiroyuki Yushita Senior Managing Director (อดีตเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำฟิลิปปินส์และเวียดนาม) ได้เขาเยี่ยมคารวะเอกอัครราชทูตเพื่อรายงานผลการเยือนประเทศไทยเพื่อเยี่ยมคารวะรองนายกรัฐมนตรีสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2562 โดยนาย Yamaguchi เล็งเห็นว่าปัจจุบันรัฐบาลไทยให้ความสำคัญต่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ และการส่งเสริมการท่องเที่ยงในท้องถิ่น ซึ่งเอกอัครราชทูตยินดีให้ความช่วยเหลือและสนับสนุน FEC ต่อไปในทุกมิติTags:   FEC

Back to the list