ข่าวกิจกรรม


อัครราชทูตที่ปรึกษาฝ่ายการเกษตรเป็นประธานฝ่ายฆราวาสในงานสงกรานต์ วัดป่าพุทธรังษีโตเกียว

14/04/2019

เมื่อวันที่ 14 เมษายน 2562 เอกอัครราชทูตบรรสาน บุนนาคได้มอบหมายให้นายชลธิศักดิ์ ชาวปากน้ำ อัครราชทูตที่ปรึกษา (ฝ่ายการเกษตร) เป็นประธานฝ่ายฆราวาสในงานสงกรานต์ วัดป่าพุทธรังษีโตเกียว เพื่อเสริมสร้างความภูมิใจในวัฒนธรรมไทย และความเข้มแข็งของชุมชนไทยต่อไป
Back to the list