ข่าวกิจกรรม


2012.11.18 กงสุลสัญจร ณ วัดปากน้ำญี่ปุ่น จ.ชิบะ

20/11/2012

     เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2555 สถานเอกอัครราชทูตฯ จัดให้บริการกงสุลสัญจรที่วัดปากน้ำญี่ปุ่น จังหวัดชิบะ ประเทศญี่ปุ่น มีคนไทยในญี่ปุ่นมารับบริการประมาณ 150 คน

     สถานเอกอัครราชทูตฯ นำโดยนายสิงห์ทอง ลาภพิเศษพันธุ์ อุปทูต ให้บริการกงสุลสัญจรแก่คนไทยที่อาศัยอยู่ในภูมิภาคคันโต ให้บริการออกหนังสือเดินทาง งานนิติกรณ์และทะเบียนราษฎร์ ตลอดจนให้คำปรึกษาการใช้ชีวิตอยู่ในญี่ปุ่นโดยทีมงานฝ่ายกงสุลและอาสาสมัครเครือข่ายคนไทยในญี่ปุ่น (Thai Network in Japan: TNJ) การแนะแนวการศึกษานอกโรงเรียนโดยสำนักงานผู้ดูแลนักเรียนในประเทศญี่ปุ่น และการให้คำปรึกษาด้านแรงงาน โดยสำนักงานแรงงานในประเทศญี่ปุ่น นอกจากนี้ นายแพทย์ทากาชิ ซาวาดะ แพทย์อาสาสมัครชาวญี่ปุ่นและอาสาสมัครกลุ่มตะวัน ให้บริการตรวจสุขภาพเบื้องต้นและให้คำแนะนำการรักษาสุขภาพแก่คนไทยด้วย

RTE-sanjon-001     RTE-sanjon-002

RTE-sanjon-001     RTE-sanjon-002

RTE-sanjon-001     RTE-sanjon-002

RTE-sanjon-001     RTE-sanjon-002

RTE-sanjon-001     RTE-sanjon-002

Back to the list