ข่าวกิจกรรม


เอกอัครราชทูตฯ เป็นประธานในการจัดกิจกรรม Muaythai Youth Cares Programme in Japan

20/04/2019

เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2562 นายบรรสาน บุนนาค เอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว ได้เป็นประธานในการจัดกิจกรรม Muaythai Youth Cares Programme in Japan ซึ่งริเริ่มโดยนางสาวณาภิรักษ์ ภักดีภูมิ ผู้ก่อตั้งโครงการฯ ตามความร่วมมือระหว่าง WBC Muaythai ประจำประเทศไทยและประเทศญี่ปุ่นโดยในโอกาสนี้ นอกจากเยาวชนชาวญี่ปุ่นที่กำลังเรียนมวยไทยจำนวน 20 คน ตั้งแต่อายุ 5 ปีถึง 18 ปี จะได้มีโอกาสเข้าพิธีวิธีไหว้ครูมวยไทยแบบดั้งเดิมแล้ว ยังได้มีโอกาสรับฟังเรื่องราวความประทับใจเกี่ยวกับมวยไทยจากแชมเปี้ยนชาวญี่ปุ่นซึ่งมาร่วมงานในครั้งนี้ด้วย
Back to the list