ข่าวกิจกรรม


อัครราชทูตที่ปรึกษาให้การต้อนรับคณาจารย์และนักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น

22/04/2019

เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2562 เอกอัครราชทูตบรรสาน บุนนาค ได้มอบหมายให้อัครราชทูตที่ปรึกษาสาลินี ผลประไพ เป็นตัวแทนให้การต้อนรับคณาจารย์และนักเรียนโครงการเปิดโลกทัศน์การเรียนรู้สู่ความเป็นสากล โครงการ วมว. มหาวิทยาลัยขอนแก่น ณ หอประชุม สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว

ในโอกาสนี้ อัครราชทูตที่ปรึกษาสาลินีได้บรรยายสรุปภาพรวมความสัมพันธ์ไทย – ญี่ปุ่น และนางสาวอาจารี วงแหวน เลขานุการเอก ได้เล่าประสบการณ์การเรียนรู้ในประเทศญี่ปุ่นให้กับคณะได้รับฟัง
Back to the list