ข่าวกิจกรรม


2012.11.25 เทศกาล Japanese Thanksgiving 2012 ณ ศาลเจ้าเมจิ

28/11/2012

          เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2555 นายสิงห์ทอง ลาภพิเศษพันธุ์ อุปทูต เข้าร่วมเทศกาล “Japanese Thanksgiving” ณ อาคารซันชูเดน ศาลเจ้าเมจิ กรุงโตเกียว มีวัตถุประสงค์เพื่อเฉลิมฉลองการเก็บเกี่ยวผลผลิตทางการเกษตรและขอบคุณเทพเจ้าแห่งการเกษตร โดยมีบริษัท ห้างร้าน และกลุ่มเกษตรกรญี่ปุ่นจากทั่วประเทศและสถานเอกอัครราชทูตจากประเทศต่างๆ ในญี่ปุ่น กว่า 20 แห่ง นำผลิตผลเข้าร่วมแสดง สถานเอกอัครราชทูตฯ โดยความร่วมมือจากสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ กรุงโตเกียว และบริษัทผู้นำเข้าสินค้าจากไทย นำผลิตภัณฑ์อาหารแปรรูปมาจัดแสดงในงาน อาทิ ข้าวหอมมะลิ แกงเขียวหวาน เครื่องปรุงรส ไวน์ไทย เพื่อส่งเสริมและเผยแพร่สินค้าการเกษตรและอาหารไทยให้เป็นที่รู้จักของชาวญี่ปุ่น

Jthanksgiving2012-1      Jthanksgiving2012-2

Jthanksgiving2012-1      Jthanksgiving2012-2

Jthanksgiving2012-1      Jthanksgiving2012-2

Jthanksgiving2012-1      Jthanksgiving2012-2

Jthanksgiving2012-1      Jthanksgiving2012-2
Back to the list