ข่าวกิจกรรม


เอกอัครราชทูตได้รับเชิญจากบริษัท Hitachi ให้ไปบรรยายเรื่อง “Thailand’s sustainable growth strategy”

11/04/2019

เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2562 เอกอัครราชทูตได้รับเชิญจากบริษัท Hitachi ให้ไปบรรยายเรื่อง “Thailand’s sustainable growth strategy” ให้แก่นักธุรกิจ และนักวิชาการ จำนวน 300 คน ในงานเปิดศูนย์“ Kyoso-no-Mori” (เคียวโซ-โนะ-โมริ) ซึ่งเป็นศูนย์พัฒนาและวิจัยแห่งใหม่ของ Hitachi

นอกจากนี้ เอกอัครราชทูตฯ ยังเข้าร่วมPanel Discussion เรื่อง “The Future of Asia and Pacific Smart Cities” ร่วมกับเอกอัครราชทูตออตเตรเลียประจำประเทศญี่ปุ่น (Mr. Richard Court) และผู้ทรงคุณวุฒิต่างๆ โดยเอกอัครราชทูตได้อธิบายถึง Smart City 7 แห่งในประเทศไทย
Back to the list