ข่าวกิจกรรม


เอกอัครราชทูตบรรสาน บุนนาค ได้กล่าว Welcoming Speech ในการประชุม “Focus Group on Promotion of Digital Industries in Thailand: Incentives and Prospects”

19/04/2019

เมื่อวันที่ 19 เมษายน2562 เอกอัครราชทูตบรรสาน บุนนาค ได้กล่าว Welcoming Speech ในการประชุม “Focus Group on Promotion of Digital Industries in Thailand: Incentives and Prospects” โดยมี ดร. พันธ์ศักดิ์ ศิริรัชตพงษ์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมผู้บริหาร และนักวิจัยมูลนิธิสถาบันวิจัยนโยบายเศรษฐกิจการคลัง(มูลนิธิสวค.) ผู้บริหารสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล(Digital Economy Promotion Agency: DEPA) ให้เกียรติมาบรรยายเรื่องการลงทุนด้านอุตสาหกรรมและนวัตกรรมดิจิทัล เพื่อดึงดูด ให้นักลงทุนญี่ปุ่นไปลงทุนในพื้นที่ EEC
Back to the list