ข่าวกิจกรรม


2012.11.18 พิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ณ วัดปากน้ำญี่ปุ่น

02/12/2012

เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2555 นายสิงห์ทอง ลาภพิเศษพันธุ์ อุปทูต พร้อมด้วยข้าราชการสถานเอกอัครราชทูตฯ และผู้แทนจากสำนักงานต่างๆ ได้เข้าร่วมพิธีถวายกฐินพระราชทานที่วัดปากน้ำญี่ปุ่น จ.ชิบะ ซึ่งได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานผ้าพระกฐินดังกล่าว โดย ฯพณฯ นายศักดิ์ทิพย์ ไกรฤกษ์ อดีตเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว เป็นผู้อัญเชิญผ้าพระกฐินพระราชทาน และอุปทูตสิงห์ทองฯ เป็นผู้ถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน

1

1

1

1

1

 

Back to the list