ข่าวกิจกรรม


2012.11.30 เอกอัครราชทูตฯ เป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารค่ำเพื่อเป็นเกียรติแก่คณะกรรมาธิการทหาร สภาผู้แทนราษฎร

05/12/2012

เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2555 นายธนาธิป อุปัติศฤงค์ เอกอัครราชทูตฯ และภริยา เป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารค่ำเพื่อเป็นเกียรติแก่คณะกรรมาธิการทหาร สภาผู้แทนราษฎร ณ ทำเนียบเอกอัครราชทูต ในโอกาสที่คณะฯ เดินทางมาฟังบรรยายสถานการณ์ของประเทศญี่ปุ่นในปัจจุบัน ณ ทำเนียบเอกอัครราชทูต และศึกษาดูงานโรงเรียนรวมเหล่าญี่ปุ่น ฯลฯ ระหว่างวันที่ 30 พฤศจิกายน – 3 ธันวาคม 2555

1     2

1     4

1     6

7

8
Back to the list