ข่าวกิจกรรม


สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

04/05/2019

เมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม 2562 นายบรรสาน บุนนาค เอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว ได้เป็นประธานจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก โดยมีหัวหน้าสำนักงานทีมประเทศไทยประจำกรุงโตเกียว ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ท้องถิ่นและคู่สมรส รวมทั้งประชาชนชาวไทยในญี่ปุ่น จำนวนกว่า 200 คน เข้าร่วมถวายพระพรด้วยความจงรักภักดี รวมถึงมีพิธีทำบุญตักบาตรเพื่อถวายเป็น พระราชกุศลและการเจริญพระพุทธมนต์โดยพระสงฆ์จากวัดไทยต่าง ๆ ในญี่ปุ่น โดยภายในงานมีการจัดแสดงนิทรรศการเนื่องในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษกด้วย อนึ่ง ภายหลังจากเสร็จสิ้นพิธีการ ผู้เข้าร่วมงานต่างพร้อมใจกันทำกิจกรรมจิตอาสา โดยการทำความสะอาดบริเวณสถานเอกอัครราชทูตฯ และพื้นที่สาธารณะใกล้เคียง ซึ่งบรรยากาศเป็นไปอย่างเรียบร้อยและสวยงาม
Back to the list