ข่าวกิจกรรม


2012.11.30 กลุ่มนักเรียนภาษาไทยของโรงเรียนภาษาเอเชียและแอฟริกาเยี่ยมสถานเอกอัครราชทูต

29/11/2012

เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2555 กลุ่มนักเรียนโรงเรียนนายตำรวจญี่ปุ่นที่เรียนภาษาไทย ณ สถาบันภาษาเอเชียและแอฟริกาจำนวน 7 คน เข้าเยี่ยมสถานเอกอัครราชทูตฯ โดยนางสาวพักตร์วิภา อาวิพันธุ์ เลขานุการเอกเป็นผู้ให้การต้อนรับคณะและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเรื่องความร่วมมือระหว่างสถานเอกอัครราชทูตฯ และตำรวจญี่ปุ่น การดำเนินการชีวิตของคนไทยในญี่ปุ่น รวมทั้งจัดการบรรยายเกี่ยวกับประเทศไทยและความสัมพันธ์ไทย-ญี่ปุ่นแก่คณะ

tls1

src=/images/stories/activities2012/11_November/11.30ThaiLanguageStudents/tls5.JPG       tls1

tls1       tls1
Back to the list