ข่าวกิจกรรม


ประธาน Tokyo SME Support Center เข้าเยี่ยมคารวะเอกอัครราชทูตฯ

08/05/2019

เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2562 Mr. Yoshiyuki Fukuda ประธานของ Tokyo SME Support Center
พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ได้เข้าเยี่ยมคารวะเอกอัครราชทูตบรรสาน บุนนาค เพื่อแสดงความขอบคุณ

ที่สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว ได้อำนวยความสะดวกในการออกวีซ่าและให้คำแนะนำแก่เจ้าหน้าที่ที่จะไปประจำการที่สำนักงาน Tokyo SME Support Center สาขาประเทศไทย โดย Tokyo SME Support Center ได้แสดงความสนใจที่จะร่วมมือกับผู้ประกอบการไทยและให้การสนับสนุนการประกอบธุรกิจในรูปแบบที่หลากหลายมากยิ่งขึ้น ในขณะเดียวกันก็มีความยินดีอย่างยิ่งที่จะให้การสนับสนุน SME ของไทยที่ต้องการประกอบกิจการในญี่ปุ่นเช่นเดียวกัน

อนึ่ง Tokyo SME Support Center สาขาประเทศไทย จัดตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2558 เพื่อให้ความช่วยเหลือในการประกอบธุรกิจ SME ของบริษัทญี่ปุ่นในประเทศไทย
Back to the list