ข่าวกิจกรรม


โรงเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น Ayabe Municipal Kahoku นครเกียวโตเยือนสถานเอกอัครราชทูตฯ

16/05/2019

เมื่อวันที่ 16 พ.ค. 2562 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จากโรงเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น Ayabe Municipal Kahoku นครเกียวโตจำนวน 4 คนพร้อมอาจารย์ ได้เดินทางเยือนสถานเอกอัครราชทูตฯ ซึ่งเป็นหนึ่งในโครงการการทัศนศึกษาในกรุงโตเกียว โดยมีนางสาลินี ผลประไพ อัครราชทูตที่ปรึกษา ให้การต้อนรับ ในโอกาสนี้ เจ้าหน้าที่สถานเอกอัครราชทูตฯ ได้พูดคุยเกี่ยวกับวัฒนธรรมไทย ความสัมพันธ์ระหว่าง ไทย – ญี่ปุ่น และงานของสถานเอกอัครราชทูตฯ นอกจากนี้ ทางโรงเรียนยังได้จัดกิจกรรมช่วยเหลือเด็กไทยผ่านทางกองทุนดารุณี ซึ่งการเยือนสถานเอกอัครราชทูตฯ ครั้งนี้จะช่วยส่งเสริมให้นักเรียนเข้าใจประเทศไทยได้มากยิ่งขึ้น
Back to the list