ข่าวกิจกรรม


ประธานเจ้าหน้าที่บริหารมูลนิธิแม่ฟ้าหลวง ในพระบรมราชูปถัมภ์ เข้าเยี่ยมคารวะเอกอัครราชทูตฯ

15/05/2019

เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2562 ม.ล. ดิศปนัดดา ดิศกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหารมูลนิธิแม่ฟ้าหลวง ในพระบรมราชูปถัมภ์ และคณะผู้บริหาร ได้เข้าเยี่ยมคารวะเอกอัครราชทูตบรรสาน บุนนาค ณ ทำเนียบเอกอัครราชทูต เพื่อหารือเกี่ยวกับการสร้างการรับรู้และโอกาสการขยายตลาดผลิตภัณฑ์แบรนด์ดอยตุง ในประเทศญี่ปุ่น โดยเฉพาะผลิตภัณฑ์กาแฟและผ้าทอ ซึ่งเริ่มเป็นที่รู้จักจากการสนับสนุนของเครือข่าย ทางธุรกิจและการนำผลิตภัณฑ์มานำเสนอในงานเทศกาลไทยในประเทศญี่ปุ่น

ทั้งนี้ โครงการพัฒนาดอยตุงฯ เป็นภารกิจหนึ่งของมูลนิธิแม่ฟ้าหลวง ในพระบรมราชูปถัมภ์ ซึ่งประกอบธุรกิจเพื่อสังคมภายใต้แบรนด์ “ดอยตุง” โดยผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์อาหาร ได้แก่ กาแฟและถั่วแมคคาเดเมีย และสินค้าหัตถกรรมที่ผลิตโดยชาวบ้านในพื้นที่ดอยตุง จังหวัดเชียงราย และยังมีโครงการยกระดับคุณภาพชีวิตและความยั่งยืนของชุมชนโดยการสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับองค์กรหลายแห่ง ทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ
Back to the list