ข่าวกิจกรรม


เอกอัครราชทูตฯ ได้เข้าชมนิทรรศการ National Treasure of Toji Temple: Kukai

16/05/2019

เมื่อวันที่ 16 พ.ค. 62 เอกอัครราชทูตบรรสาน บุนนาค และนางยุพดี บุนนาค ภริยา ได้เข้าชมนิทรรศการ National Treasure of Toji Temple: Kukai and the Sculpture of Mandala ซึ่งเป็นนิทรรศการแสดงศิลปวัฒนธรรมอันเกี่ยวเนื่องกับพระพุทธศาสนาในญี่ปุ่น อนึ่ง นิทรรศการดังกล่าวจะจัดแสดงจนถึงวันที่ 2 มิ.ย. 62Tags:   Toji

Back to the list