ข่าวกิจกรรม


2012.12.12 งานเลี้ยงอาหารค่ำแก่คณะ ดร.วีรพงษ์ รามางกูร

19/12/2012

เมื่อวันพุธที่ 12 ธันวาคม 2555 เวลา 19.00 น. นายสิงห์ทอง ลาภพิเศษพันธุ์ อัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว เป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารค่ำแก่คณะ ดร.วีรพงษ์ รามางกูร ประธานคณะกรรมการยุทธศาสตร์เพื่อการฟื้นฟูและสร้างอนาคตประเทศ ณ ทำเนียบอัครราชทูต

DSC00088
Back to the list