ข่าวกิจกรรม


2012.12.14 อัครราชทูตบรรยายพิเศษ ณ Joshibi University of Art and Design

19/12/2012

เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2555 นายสิงห์ทอง ลาภพิเศษพันธ์ อัครราชทูต ได้บรรยายพิเศษเกี่ยวกับประเทศไทยและวัฒนธรรมไทย รวมทั้งความสัมพันธ์ระหว่างไทย-ญี่ปุ่นให้แก่นักศึกษาคณะศิลปะและการออกแบบประมาณ 70 คน ในวิชาวัฒนธรรมการแลกเปลี่ยนระหว่างประเทศ ตามคำเชิญของ Joshibi University of Art and Design ที่เขต Suginami กรุงโตเกียว มหาวิทยาลัยดังกล่าวได้ก่อตั้งเมื่อ ค.ศ. 1900 และเป็นมหาวิทยาลัยศิลปะเอกชนที่เก่าแก่ที่สุดของญี่ปุ่น

CIMG2010      CIMG2013

CIMG2010      CIMG2013

CIMG2038

Back to the list