ข่าวกิจกรรม


เอกอัครราชทูตบรูไนเข้าเยี่ยมคารวะเอกอัครราชทูตฯ

21/05/2019

เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2562 นาย Shahbudin Haji Musa เอกอัครราชทูตบรูไนประจำญี่ปุ่น ได้เข้าเยี่ยมคารวะเอกอัครราชทูตบรรสาน บุนนาค เพื่อแนะนำตัวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งใหม่ ณ ทำเนียบเอกอัครราชทูต
Back to the list