ข่าวกิจกรรม


2012.12.15 งานประกวดสุนทรพจน์ภาษาไทยระหว่างมหาวิทยาลัยในญี่ปุ่น ครั้งที่7

19/12/2012

เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2555 สถานเอกอัครราชทูตฯ ร่วมกับมหาวิทยาลัยคันดะนานาชาติศึกษา จัดงานประกวดสุนทรพจน์ภาษาไทยระหว่างมหาวิทยาลัยในญี่ปุ่นครั้งที่ 7 เพื่อให้นักศึกษาที่ศึกษาภาษาไทยในระดับมหาวิทยาลัยได้มีโอกาสแสดงความสามารถในการใช้ภาษาไทย สะท้อนความคิดเห็นผ่านบทสุนทรพจน์ภาษาไทย และทำความรู้จัก แลกเปลี่ยนประสบการณ์ระหว่างนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยต่างๆ 

งานประกวดสุนทรพจน์ครั้งนี้จัดขึ้นที่มิลเลเนียม ฮอลล์ (Millennium Hall) มหาวิทยาลัยคันดะนานาชาติศึกษา โดยมีนายสิงห์ทอง ลาภพิเศษพันธุ์ อัครราชทูตเป็นผู้กล่าวเปิดงาน ทั้งนี้ มีนักศึกษาชาวญี่ปุ่นและต่างชาติภาควิชาภาษาไทยระดับปริญญาตรีเข้าร่วมแข่งขันจำนวน 15 คน จาก 5 มหาวิทยาลัย ประกอบด้วยมหาวิทยาลัยโตเกียวภาษาต่างประเทศ (กรุงโตเกียว) มหาวิทยาลัยโอซากา (จังหวัดโอซากา) มหาวิทยาลัยอุซึโนะมิยะ (จังหวัดโทจิกิ) มหาวิทยาลัยเคโอ (กรุงโตเกียว) และมหาวิทยาลัยคันดะนานาชาติศึกษา (จังหวัดชิบะ) 

ทั้งนี้ ผู้เข้าร่วมการแข่งขันต้องกล่าวสุนทรพจน์ในหัวข้อ “ความหวัง” และตอบคำถามเป็นภาษาไทย โดยมีกรรมการผู้ตัดสินการประกวดจากสถานเอกอัครราชทูตฯ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานกรุงโตเกียว กระทรวงการต่างประเทศญี่ปุ่น และสถานีวิทยุ Radio Japan ของ NHK แผนกภาษาไทย

ผู้ชนะเลิศยอดเยี่ยมการประกวดสุนทรพจน์ภาษาไทยในปีนี้ ได้แก่ น.ส อุมิ คุวาฮาระ และน.ส เอริกะ ยูซาวะ จากมหาวิทยาลัยคันดะนานาชาติศึกษา ซึ่งได้รับรางวัลเป็นบัตรโดยสารเครื่องบินไป-กลับ กรุงเทพฯ – โตเกียว ของการบินไทย ถ้วยรางวัลจากสถานเอกอัครราชทูตฯ และประกาศนียบัตร ผู้ชนะรางวัลประเภทต่างๆ ได้รับถ้วยรางวัล ประกาศนียบัตรพร้อมด้วยเงินรางวัลและหนังสือเกี่ยวกับประเทศไทย นอกจากนี้ ในงานยังมีการแสดงนาฏศิลป์ไทยและดนตรีไทยอีกด้วย

IMG_0028     IMG_0054

IMG_0089     IMG_0101

IMG_0160     IMG_0163

IMG_0183
Back to the list