ข่าวกิจกรรม


ผู้อำนวยการสถาบันเวชศาสตร์สมเด็จพระสังฆราชณาณสังวร เพื่อผู้สูงอายุ กรมการแพทย์ และคณะ เข้าเยี่ยมคารวะเอกอัคคราชทูตฯ

22/05/2019

เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2562 นายแพทย์สกานต์ บุนนาค ผู้อำนวยการสถาบันเวชศาสตร์สมเด็จพระสังฆราชณาณสังวร เพื่อผู้สูงอายุ กรมการแพทย์ และคณะ ได้เข้าเยี่ยมคารวะเอกอัครราชทูตบรรสาน บุนนาค ณ สถานเอกอัครราชทูต เพื่อหารือแลกเปลี่ยนความรู้เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพและระบบประกันสุขภาพของผู้สูงอายุในประเทศญี่ปุ่น โดยเอกอัครราชทูตได้บรรยายภาพรวมความสัมพันธ์ไทย-ญี่ปุ่น ให้แก่คณะอีกด้วย
Back to the list