ข่าวกิจกรรม


2012.12.16 เอกอัครราชทูตฯ เป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารกลางวันเพื่อเป็นเกียรติแก่ รมว. วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

20/12/2012

เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2555 นายธนาธิป อุปัติศฤงค์ เอกอัครราชทูตฯ เป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารกลางวันเพื่อเป็นเกียรติแก่นายวรวัจน์ เอื้ออภิญญกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและคณะ ณ ทำเนียบเอกอัครราชทูต ในโอกาสที่คณะฯ เดินทางมาร่วมประชุมระดับรัฐมนตรีว่าด้วยความปลอดภัยทางนิวเคลียร์ ระหว่างวันที่ 15 – 17 ธันวาคม 2555 ณ จังหวัดฟุคุชิมะ

DSC_0417.1

DSC_0420.1     

DSC_0437

DSC_0438
Back to the list