ข่าวกิจกรรม


2012.12.20 ออท.เข้าเฝ้าฯ สมเด็จพระจักรพรรดิอากิฮิโตเพื่อทูลเกล้าฯ ถวายพระราชสาส์นตราตั้ง

20/12/2012

เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2555 นายธนาธิป อุปัติศฤงค์ ได้เข้าเฝ้าฯ สมเด็จพระจักรพรรดิอากิฮิโตแห่งญี่ปุ่นเพื่อทูลเกล้าฯ ถวายพระราชสาส์นตราตั้งเป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มประจำประเทศญี่ปุ่นโดยมีนายฮิโรยูกิ นากาฮามะ รัฐมนตรีกระทรวงสิ่งแวดล้อมญี่ปุ่นเป็นรัฐมนตรีเกียรติยศพร้อมทั้งข้าราชการ  สถานเอกอัครราชทูตฯ เข้าร่วมพิธีดังกล่าวด้วย

0

0

0

0

0

0

DSC_0703

0

0




Back to the list