ข่าวกิจกรรม


2012.12.18 นักเรียนโรงเรียนประถมศึกษาซุกิซิตะ อำเภอสึรุงะชิมะ จังหวัดไซตามะ เยี่ยมสถานเอกอัครราชทูต

26/12/2012

เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2555 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จากโรงเรียนประถมศึกษาซุกิซิตะอำเภอสึรุงะชิมะ จังหวัดไซตามะ จำนวน 9 คน เข้าเยี่ยมสถานเอกอัครราชทูตฯ โดยเจ้าหน้าที่สถานเอกอัครราชทูตฯ ได้บรรยายเกี่ยวกับวัฒนธรรมไทยและมรดกโลกของประเทศไทย เป็นต้น หลังจากนั้นนางสาวพักตร์วิภา อาวิพันธุ์ เลขานุการเอก ได้ตอบคำถามจากนักเรียน ทั้งนี้ การเยี่ยมชมสถานเอกอัครราชทูตฯ ครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมทัศนศึกษาในโตเกียว

1     2

3     4

5
Back to the list