ข่าวกิจกรรม


เอกอัครราชทูตฯ เข้าร่วมพิธีเปิดงานเทศกาลไทย ณ เมืองนาโกยา ครั้งที่ 15

01/06/2019

เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2562 นายบรรสาน บุนนาค เอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว เป็นประธานในพิธีเปิดงานเทศกาลไทย ณ เมืองนาโกยา ครั้งที่ 15 ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 1 – 2 มิถุนายน 2562 ณ บริเวณ Edion Hisaya Plaza (Hisaya-Odori Park) โดยบริษัทยามาโมริ จำกัด บริษัทผู้ผลิตแกงไทยรายใหญ่ในญี่ปุ่น และได้รับการสนับสนุนจากจังหวัดไอจิ และเทศบาลนครเมืองนาโกยา ในการจัดงานดังกล่าว มีรองนายกเทศมนตรีเมืองนาโกยา กงสุลใหญ่กิตติมศักดิ์เมืองนาโกยา และผู้แทนจากเมืองนาโกยาและจังหวัดใกล้เคียง รวมทั้งทีมประเทศไทย เข้าร่วมงานดังกล่าวด้วย
งานเทศกาลไทย ณ เมืองนาโกยา เป็นส่วนหนึ่งของงานเทศกาลไทยในญี่ปุ่น ซึ่งจัดขึ้นเป็นประจำทุกปี มีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่อาหารไทยให้เป็นที่รู้จักแพร่หลายมากขึ้นในหมู่ชาวญี่ปุ่น และยังเป็นโอกาสในการเผยแพร่วัฒนธรรมไทย ซึ่งมีการจัดแสดงบนเวทีอีกด้วย
ในส่วนของสถานเอกอัครราชทูตฯ ได้จัดนิทรรศการให้ความรู้เกี่ยวกับประเทศไทย พร้อมทั้งนำผลิตภัณฑ์ Design Excellence Award (DEmark) ซึ่งได้รับการยอมรับในกลุ่มอุตสาหกรรมการออกแบบสินค้าของประเทศไทยโดยก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2551 เพื่อเปิดโอกาสให้นักออกแบบและผู้ประกอบการไทยได้แสดงศักยภาพไปสู่ตลาดโลก นอกจากนี้ยังมีการจัด workshop สอนประดิษฐ์พวงมาลัยซึ่งได้รับความสนใจากผู้เข้าชมงานมากมาย
ทางด้านกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้มีการประชาสัมพันธ์คุณภาพส่งออกผลไม้ไทย อาทิ มะม่วง ทุเรียน มังคุด และกล้วยหอมทอง รวมทั้งกิจกรรมแนะนำการท่องเที่ยวไทยโดยสำนักงานการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ณ นครโอซากา นอกจากนี้ สถานเอกอัครราชทูตฯ ยังได้ให้บริการหน่วยเคลื่อนที่กงสุลสัญจรด้านหนังสือเดินทาง ทะเบียนครอบครัว นิติกรณ์ต่างๆ และบริการให้คำปรึกษาด้านแรงงาน ณ อาคารโควะ เมืองนาโกยา โดยมีประชาชนชาวไทยอาศัยอยู่ในเมืองนาโกยาและใกล้เคียงมาใช้บริการมากมาย
Back to the list