ข่าวกิจกรรม


เอกอัครราชทูตฯ ให้การต้อนรับคณะจากกรมกิจการเด็กและเยาวชน

04/06/2019

เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2562  นางเทพวัลย์ ภรณวลัย รองอธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชน นำคณะจากกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เข้าเยี่ยมคารวะเอกอัครราชทูต โดยคณะมีกำหนดการมาศึกษาดูงานเพื่อแลกเปลี่ยนการเรียนรู้ด้านการจัดสวัสดิการ (Child Welfare) สำหรับเด็กในรูปแบบต่างๆ  
Back to the list