ข่าวกิจกรรม


สถานเอกอัครราชทูตฯ จัดกิจกรรม Workshop สาธิตการร้อยพวงมาลัยสำหรับสมาชิก ALFS

05/06/2019

เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2562 นางยุพดี บุนนาค ภริยาเอกอัครราชทูตฯ ได้จัดกิจกรรม Workshop  สาธิตการร้อยพวงมาลัยสำหรับสมาชิกกลุ่ม Ikebana ของ Asia- Pacific Ladies Friendship Society (ALFS) ซึ่งภริยาเอกอัครราชทูตฯ ดำรงตำแหน่งประธานกลุ่ม ณ หอประชุม สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว เพื่อเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมของไทยในหมู่คู่สมรสของนักการเมือง ผู้บริหาร และเอกอัครราชทูตชาวญี่ปุ่นและต่างประเทศ นอกจากนี้ ภายในงานได้มีการสาธิตการจัดดอกไม้ Ikebana โดยอาจารย์ Masuda ซึ่งได้รับความสนใจจากผู้เข้าร่วมกิจกรรมมากมาย
Back to the list