ข่าวกิจกรรม


เอกอัครราชทูตฯ ได้เป็นตัวแทนในการกล่าว Toast Speech ในการอำลานาย Hiroyuki Ishige อดีต Chairman และ CEO ของ JETRO

03/06/2019

เมื่อวันที่ 3 มิถุนายน 2562 นายบรรสาน บุนนาค เอกอัครราชทูตฯ ได้เป็นตัวแทนในการกล่าว Toast Speech ในการอำลานาย Hiroyuki Ishige อดีต Chairman และ CEO ของ JETRO ซึ่งพ้นวาระ และต้อนรับนาย Nobuyuki Sasaki ซึ่งดำรงตำแหน่ง Chairman และ CEO คนใหม่ เอกอัครราชทูตฯ ได้เน้นยำถึงความสัมพันธ์อันดีระหว่างไทย-ญี่ปุ่นในทุกมิติ ซึ่ง JETRO มีส่วนสำคัญอย่างยิ่งในการสานความสัมพันธ์ดังกล่าวTags:   JETRO

Back to the list