ข่าวกิจกรรม


นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียน Koriyama Xaverio Gakuen เยือนสถานเอกอัครราชทูตฯ

06/06/2019

เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน  2562 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จากโรงเรียน Koriyama Xaverio Gakuen จังหวัดฟูกุชิมะจำนวน 36 คนพร้อมอาจารย์ ได้เดินทางเยือนสถานเอกอัครราชทูตฯ ซึ่งเป็นหนึ่งในโครงการการทัศนศึกษา ณ กรุงโตเกียว  โดยมีนางธีรางกูร อุชิโนะ เลขานุการเอก ให้การต้อนรับ
ในโอกาสนี้เจ้าหน้าที่สถานเอกอัครราชทูตฯ ได้บรรยายเกี่ยวกับวัฒนธรรมไทย และความสัมพันธ์ระหว่าง ไทย – ญี่ปุ่น หลังจากนั้นได้ช่วงถามตอบเพื่อส่งเสริมให้นักเรียนเข้าใจประเทศไทยได้มากยิ่งขึ้น
Back to the list