ข่าวกิจกรรม


นาย Hiroyuki Kado สมาชิกพรรค LDP เข้าเยี่ยมคารวะเอกอัครราชทูตฯ

06/06/2019

เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2562 นาย Hiroyuki Kado, สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดวากายามะ ได้เข้าเยี่ยมคารวะเอกอัครราชทูตบรรสาน บุนนาค เพื่อขอบคุณที่ให้ผู้สนับสนุนทางจังหวัดวากายามะเข้าชมทำเนียบเอกอัครราชทูตเมื่อเดือน มี.ค. ที่ผ่านมา และหารือแนวทางความร่วมมือการส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างไทย - วากายามะ
Back to the list