ข่าวกิจกรรม


คณะผู้เข้าอบรมหลักสูตร นปส. รุ่นที่ 72 เยือนสถานเอกอัครราชทูตฯ

07/06/2019

เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2562 นายบรรสาน บุนนาค เอกอัครราชทูตฯ ได้ให้การต้อนรับและบรรยายสรุปภาพรวมความสัมพันธ์ไทย - ญี่ปุ่น แก่คณะผู้เข้าอบรมหลักสูตร "นักปกครองระดับสูง นปส." รุ่นที่ 72 นำโดย นายจาดุร อภิชาตบุตร ผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย นอกจากนี้ นางสาลินี ผลประไพ อัครราชทูตที่ปรึกษา ยังได้บรรยายสรุปภาพรวมด้านเศรษฐกิจให้แก่คณะได้รับฟังในโอกาสนี้ด้วยTags:   นปส.

Back to the list